בתקשורת

TV

Articles broadcast on TV channels

  • Articles Lifemel Honey

  • כתבה על מוצר הכוורת הייחודי לייפמל שודרה בערוץ ITV באנגליה

  • כתבה בערוץ הבריאות

  • ערוץ הבריאות

Radio

Articles broadcast on radio

  • An article in the morning diary of Reshet Bet

Pressa

כתבות שפורסמו בעיתונות הארצית והמקומית

אינטרנט

כתבות שפורסמו באינטרנט

חומר פרסומי

חומר שפורסם במדיה השונה